Javni poziv za učešće na trodnevnom seminaru „Kreativna Evropa: Priprema projekata u novom budžetskom periodu 2021-2027“

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje trodnevni seminar „Kreativna Evropa: Priprema projekata u novom budžetskom periodu 2021-2027“ od 22. do 24. novembra 2023. godine, u Vrdniku, u hotelu Fruške terme, sa početkom u 10 časova.
Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama u kulturi, kao i filmskim festivalima iz Srbije, koji planiraju da konkurišu u okviru programa Kreativna Evropa i koji su već učestvovali u projektima međunarodne saradnje. Prednost će imati oni koji planiraju da konkurišu u okviru aktuelnog poziva Evropski projekti saradnje malog i srednjeg obima. Obavezno je znanje engleskog jezika s obzirom na to da se projekti pišu na engleskom jeziku i da će jedan od predavača na seminaru biti iz Italije.
Polaznici/ce seminara moći će da:
•    razumeju ciklus projektnog menadžmenta
•    razumeju i koriste osnovne pojmove projektnog jezika
•    razumeju i primene projektnu logiku
•    razrade i jasno definišu svoje projektne aktivnosti u okviru svojih projektnih predloga
Cilj seminara
Cilj seminara je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz kulture iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture i audiovizuelnih delatnosti. Takođe, seminar se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija iz različitih krajeva Srbije.
Uslovi javnog poziva
•    Broj mesta je ograničen;
•    Za učešće na seminaru može se prijaviti do jedna osoba iz jedne ustanove/ organizacije;
•    Organizator pokriva troškove smeštaja i ishrane, ne uključujući alkoholna pića, a učesnici seminara obezbeđuju svoje putne troškove tj. prevoz do mesta održavanja seminara, kao i piće tokom obroka.
Kriterijumi za izbor učesnika
Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost projektne ideje i stručnu utemeljenost koncepta.
Podnošenje prijave
Prijavu učešća možete izvršiti popunjavanjem kratkog formulara i slanjem istog na sledeću mejl adresu kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu
Rok za podnošenje prijava
Rok za slanje prijava je do 8. novembra 2023. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće biti uzete u razmatranje.