10 godina od osnivanja Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine

Fond „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinskom skupštinskom odlukom, osnovan je 20. maja 2010. godine.

Brošura 10 godina od osnivanja Fonda „Evropski poslovi“ APV.