Ambasador Republike Kipra i direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine o jačanju bilateralne saradnje

U cilju osnaživanja bilateralnih odnosa pokrajinskih institucija i jedinica lokalnih samouprava iz Vojvodine u različitim sektorima – obrazovanja i nauke, privrede, poljoprivrede i zelene agende, direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Aleksandar Simurdić ugostio je ambasadora Republike Kipra u Srbiji Dimitriosa Teofilaktu.

Ambasador Teofilaktu izrazio je spremnost za uspostavljanjem novih i produbljivanjem postojećih pravaca saradnje, sa okvirom podrške u prenosu znanja i iskustava na polju apsorpcije sredstava putem evropskih programa i fondova, na polju privredne saradnje sa posebnom pažnjom na poljoprivredi i polju nauke, istraživanja i inovacija.