Održan dvodnevni seminar o konkursima za projekte informisanja i medija

Antena Desk Kreativna Evropa Srbija uspešno je organizovala dvodnevni seminar o konkursima za projekte informisanja i medija u Novom Sadu. 21. februara 2023. godine u Medija centru RTV održao se prvi dan dvodnevnog seminara, dok se 22. februara seminar održao u prostorijama Fonda „Evropski poslovi“ APV.

Seminar je bio namenjen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa i teme koje su obrađene su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa 2021-2027, sa fokusom na konkurse Medijske pismenosti i partnerstva.

Cilj seminara bio je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progpamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Takođe, seminar se organizovao radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Prvog dana predstavljeni su misija i prioriteti programa Kreativna Evropa, trenutno raspisan konkurs za medijska partnerstva, smernice i uslovi za konkurisanje, finansijski okvir pripreme projekata, kao i praktični saveti za razvoj projektnih ideja.

Drugi dan je u fokusu imao konkurs za medijsku pismenost, predstavljanje smernica konkursa, podršku projektima medijske pismenosti i predstavljanje projekta „Scale up Media Coach” koji je podržan na prošlogodišnjem konkursu za projekte medijske pismenosti. Seminar je zaključen zajedničkom diskusijom svih učesnika, predstavljanjem projektnih ideja i konsultacijom i razgovorom polaznika seminara sa predstavnicima Deska i Antene Kreativna Evropa Srbija.