АП Војводина и конзорцијум „Предузетничко образовање за економски раст“ са још осам европских регија, потврђени као део званичног програма Европске недеље региона и градова 2016. у Бриселу

На основу званичног саопштења Комитета региона, конзорцијум „Предузетничко образовање за економски раст“, коју чине АП Војводина, Умбрија (Италија), Северна Ирска (Уједињено Кралјевство), Војводство Подласко и Војводство Светокришко (Полјска), Регион Оломуц (Чешка Репбулика), Регион Прешов (Словачка), Карловачка и Вараждинска Жупанија (Хрватска),  прихваћен је као део званичног програма Европске неделје региона и градова 2016, која ће се одржати од 10. до 13. октобра 2016. године у Бриселу. Чланови конзорцијума ће, у представништву Северне Ирске у Бриселу, организовати радионицу 11. октобра 2016, од 09:00 до 13:00 на тему утицаја предузетничког образовања и обуке као подршке расту и стварању нових привредних друштава.

Овај догађај ће пружити увид у расположиве инструменте и програме, као и утицај на стварање и развој бизниса кроз размену предузетничких искустава. to ће бити одлична прилика да представници регионалних власти разговарају о уклањању постојећих административних баријера и пруже подршку предузетницима у кључним фазама пословног циклуса. Ово је и прилика за размену регионалних примера добре праксе у овој области, уз потврду да регионалне власти имају иновативан стратешки приступ према овом питању. Циљ је да се успостави дијалог између доносиоца политичких одлука и заинтересованих страна и утврди на који начин региони и градови могу напредовати у промовисању инклузивног предузетништва, укључујући и промене образовних методологија на свим нивоима у складу са стварним потребама регионалних тржишта и подршку новим иницијативама. Размена најбољих пракси ће показати како млади људи могу да искористе способности и ставове које би стекли са новим образовањем, те да преузму одговорност за властите животе,  утичу на своју будућност и играју активну улогу као грађани Европе.

187 региона и градова из 28 земалја,  груписаних у 22 регионална конзорцијума, ће заједничким снагама допринети програму Европске недеље региона и градова. Најзаступлјеније државе међу партнерским регионима/градовима су Италија, Шпанија, Полјска, Немачка, Уједињено Краљевство и Француска. Већина регионалних радионица (22) ће се ове године фокусирати на тему одрживог економског раста. Поред тога, 38 радионица ће се одржати  на „месту окуплјања“ (које ће организовати Комитет региона, друге партнерске институцијаме, мреже и удружења), а око 65 радионица ће организовати Европска комисија.  Регистрација учесника ће почети 8. јула 2016. године и врши се путем интернета на званичном сајту манифестације.

Више информација:

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm?id=2296&LAN=EN&#anchor_2296