Војводина у трци за средства Европских фондова намењених обнови водних ресурса

Канцеларија за европске послове заједно са представницима ЈП “Воде Војводине” у Лилу, Француска, учествује на састанцима поводом иницирања пројекта „Waterways Forward“ везаног за управљање каналским мрежама широм Европе.

Као што је познато, Војводина има преко 500 км каналске мреже која представља велики економски потенцијал, а која се у прошлости због недостатака средстава и вероватно других разлога, ограничено одржавала. И зато смо управо и овде како би са партнерима из Холандије, Белгије, Немачке, Норвешке, Финске, Британије, Ирске, Француске и Шпаније аплицирали код европских фондова са овим пројектом вредним преко 3 милиона евра. Наш интерес је да побољшамо управљање каналском мрежом, да креирамо стратешки развојне документе, да израдимо нове просторне планове, и да покренемо значајнију обнову овог ресурса. Посебно је важно да се и на нивоу удружених општина кроз које пролазе каналске мреже креирају развојни пројекти, да се привуку нове инвестиције, да се да шанса партнерству приватног и јавног сектора и да се успостави пракса константног креирања нових пројеката којима би се унапређивао део по део каналске мреже јер ни један пројекат не може да буде довољно велики да би одмах обновио све. Верујем да каналска мрежа и шире гледано, ефикасно управљање водним ресурсима представљају велике ресурсе да унапредимо пољопривреду, водни транспорт, да креирамо нове туристичке садржаје и тиме повећамо запосленост и економску одрживост живота у малим срединама широм земље, изјавио је Предраг Новиков, директор Канцеларије за европске послове.