Дан проширења ЕУ 2019 Представници локалних самоуправа из АП Војводине у Комитету региона на заседању Заједничког консултативног одбора

У седишту Комитета региона (КР) у Бриселу, 18. и 19. јуна одржано је заседање Заједничког консултативног одбора КР и РС на тему владавине права на локалном нивоу. У име АП Војводине, активно учешће током заседања имали су председник општине Кањижа, Роберт Фејстамер, председник општине Сремски Карловци Ненад Миленковић и Мира Раденовић, члан Градског већа за урбанизам и заштиту животне средине Града Новог Сада. Поред дипломатских представника Републике Србије, односно других сталних чланова одбора из других локалних самоуправа и ресорног министарства, учесници су афирмативно говорили о досадашњим праксама и достигнућима у области владавине права, посебно из угла националних мањина на територији АП Војводине.
Другог дана, 19. јуна одржан је Дан проширења који је окупио локалне и регионалне представнике из свих пет држава кандидата за чланство у Европској унији, као и друге релевантне субјекте са локалног и регионалног нивоа. У име Републике Србије говорио је државни секретар у МДУЛС, Иван Бошњак, као и заменик градоначелника Града Београда Горан Весић.
Представници АПВ у Бриселу су пружили стручну и техничку подршку члановима одбора током дводневног боравка у Бриселу.