Девет мера подршке локалним самоуправама у циљу ефикасније апсорпције екстерних извора финансирања

Дана 15. јула 2022. године, у Научно – технолошком парку у Новом Саду,  представљен је документ „Преглед стања и мере подршке јединицама локалне самоуправе у Аутономној покрајини Војводини у циљу ефикасније апсорпције средстава путем екстерних извора финансирања“ који је сачинио Фонд „Европски послови“ АП Војводине за потребе Покрајинске владе.

Документ је настао као резултат процеса анализе стања и потенцијала јединица локалне самоуправе и омогућио бољи увид и разумевање локала, систематичнији приступ њиховим потребама, као и обједињено дефинисање изазова са којима се већина суочава. Такође, дао је преглед њихових потенцијала и категорисао приоритете настојећи да у паралели изнађе и начин за финансирање истих. Имајући то у виду, предложене су мере на појединачном, локалном нивоу, као и мере на стратешком, покрајинском нивоу. Девет мера подршке, које документ предвиђа, за резултат ће имати јачање знања и капацитета запослених у локалним самоуправама на пољу пројектног менаџмента, стратешког планирања и креирања адекватних пројектних предлога , који ће у перспективи наћи изворе у различитим оквирима- бесповратним или кредитним линијама односно линијама техничке подршке. Усмеравање мера и њихова интеграција неопходна је и на регионалном нивоу што подразумева активно учешће свих релевантних институција и актера уз низ активности усмерених како унутар региона, тако и према спољним партнерима.

Догађај је отворио Александар Симурдић, директор Фонда „Европски послови“ АП Војводине који је поздравио све присутне и указао на два кључна оквира. Први, почетак новог вишегодишњег финансијског оквира Европске уније за период 2021-2027 и други, развој планских докумената АП Војводине и јединица локалне самоуправе.  Такође, истакао је да ће креирани документ служити за јасније дефинисање развојних политика на регионалном нивоу кроз одрживо коришћење и унапређење постојећих локалних потенцијала, а имајући у виду доступност националних, покрајинских и међународних извора финансирања.

Документ базиран на прегледу стања и мера подршке јединицама локалне самоуправе у Аутономној покрајини Војводини у циљу ефикасније апсорпције средстава путем екстерних извора финансирања представила је Мина Радмиловић Пјевац из Фонда „Европски послови“ АП Војводине, која је указала на значај планског и системског усклађивања приоритета и потреба јединица локалне самоуправе са једне стране, са приоритетима екстерних извора финансирања са друге.

Након представљања, председник Покрајинске владе Игор Мировић се обратио присутнима.  „Захтев Покрајинске владе је био да утврдимо слабе тачке, да предузмемо адекватне мере и да помогнемо свима онима који могу и желе да конкуришу за европска средства, да она буду већа него што су била у протеклом периоду“, истакао је Мировић и навео да је циљ да сви заједно можемо да покажемо који су то конкретни пројекти и резултати и какву ће корист грађани имати од средстава која добијамо из Европске уније.

Документ је представљен председнику Покрајинске владе Игору Мировићу, члановима Покрајинске владе, председницима општина и градоначелницима јединица локалних самоуправа из АП Војводине, покрајинским институцијама, регионалним развојним агенцијама, представницима академске заједнице и другим релевантним субјектима. Такође, догађају су присуствовали и представници дипломатског кора, међународних финансијских институција и међународних организација.