Завршена обука за писање европских пројеката у Савезу самосталних синдиката Војводине

По завршетку обуке „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ одржаној за запослене у Савезу самосталних синдиката Војводине, успешним полазницима семинара додељени су сертификати од стране Фонда „Европски послови“ АП Војводине.

Током петодневне обуке коју су одржали представници Фонда, полазници су имали прилику да се теоријски и кроз интерактивне радионице упознају са Инструментом за претприступну помоћ, програмима прекограничне сарадње, логичком матрицом као инструментом у оквиру приступа логичког оквира, основним принципима у буџетирању пројеката финансираних из ЕУ средстава, апликационим формуларима, пропратном документацијом, као и процесом одабира и евалуације пројектних предлога. Током обуке полазницима је остављена могућност да се додатно консултују са стручним тимом за пројекте у оквиру Фонда „Европски послови“ АП Војводине. Главни циљ обуке био је да се полазници оспособе за самостално формулисање пројектних предлога и стекну знања и вештине који су неопходни за преузимање активне улоге у коришћењу претприступних фондова ЕУ.