Обилазак водотока Јегричке на коме су извршени радови измуљивања

Чланови пројектног тима пројекта еWАМ из ЈВП ’’Воде Војводине’’, Фонда ’’Европски послови’’ АП Војводине и АТИ-ВИЗИГ из Мађарске, у оквиру пројекта ’’Еколошко управљање водама у равничарским пределима’’ реф. број ХУСРБ/1203/121/237 који суфинансира Европска унија у оквиру ИПА прекограничног програма Мађарска-Србија, дана 14.03.2014. године, обишли су терен на коме је реализовано 70% радова на измуљивању и отклањању вишка вегетације у Парку природе Јегричка код Сирига.

Терен су са пројектним партнерима обишли и представници Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајинског завода за заштиту природе, Општине Темерин и Месне заједнице Сириг, чланови Удружења за рекреативни риболов ’’Караш’’ из Темерина, чланови ловачког и планинарског друштва из Сирига. Како су највећи проблеми око протока воде, нагомиланог муља и водене вегетације били управо у овом делу водотока Јегричке, корисници овог простора – локална самоуправа Темерин, месна заједница Сириг и бројна удружења грађана, путем својих представника изразили су велико задовољство променом у конфигурацији терена након извршених радова и оствареним резултатима пројекта еWАМ.

Сви поменути стејкхолдери (заинтересоване стране) спремни су да пруже подршку на даљем уређењу приобаља након завршетка разастирања муља. Договорено је да се до краја године реализују активности на постављању риболовних места, мобилијара и пошумљавању. Присутни су са посебном пажњом пропратили враћање барских корњача у водоток Јегричке, угрожених и строго заштићених врста, које су извађене заједно са муљем из корита ове реке, а до враћања сачуване у прихватном центру за животиње у Зоолошком врту на Палићу.