Обука за припрему европских пројеката за запослене у предшколској установи

Представнице Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине Јована Контић, Чарна Зељковић и Бојана Блашковић одржале су обуку „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ у периоду од 5. до 7. октобра 2016. године у просторијама вртића „Гуливер“ у Новом Саду како би се запослени обучили за самосталну припрему и имплементацију пројеката које финансира Европска унија.

Полазници су имали прилике да се ближе упознају са програмима Европске уније који су доступни институцијама из Републике Србије, а посебно је истакнута могућност коришћења еТwиннинг портала у оквиру Еразмус+ програма који је намењен запосленима у образовним установама, односно васпитачима, учитељима, наставницима, педагозима, директорима у предшколским установама, основним и средњим школама. Портал омогућава комуникацију, сарадњу и размену информација о начинима рада, примерима добре праксе у области образовања, као и развијање заједничких пројеката који захтевају употребу информационо-комуникационих технологија у раду са децом. Портал је за кориснике из Србије доступан и на српском језику. Презентоване су детаљне информације о актуелним Интерег ИПА програмима прекограничне сарадње, са посебним освртом на програме где се захтева сарадња са партнерским институцијама из Мађарске, Хрватске и Румуније. Присутни су се кроз теоријски и практичан рад упознали са начинима конкурисања са предлозима пројеката ка европским фондовима, са неопходним корацима и процедурама које је неопходно испоштовати.

Практичан део обуке омогућио је полазницима да примене своја сазнања и вештине, подељени по мањим групама, презентовали су своје предлоге пројеката који су подразумевали припрему буџета, избор потенцијалних партенера на пројектима, попуњавање логичке матрице, а све у циљу да самостално могу да формулишу предлоге пројеката, са акцентом на поштовање прописаних процедура Европске уније.