Обука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ у оквиру Радне праксе студената Економског факултета

Обука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ одржана је за другу групу студената Економског факултета у Суботици Универзитета у Новом Саду, са Студијског програма за европску и међународну економију и бизнис, који су током претходног месеца имали праксу у Фонду „Европски послови“ АПВ.

Представнице Фонда одржале су тродневну обуку у просторијама Привредне Коморе Војводинe, где су након теоријског увода, који је био и део радне праксе студената, а тицао се претприступних фондова доступних Републици Србији, програма прекограничне сарадње, транснационалних програма, као и других програма Европске уније (попут Еразмус+ програма), акценат ставиле на практичне вештине писања предлога пројекта којим би се могло аплицирати за бесповратна средства. Коришћењем приступа логичког оквира и логичке матрице дефинисани су општи и специфични циљеви, активности и резултати, индикатори и извори верификације, као и претпоставке и ризици предлога пројекта. Последњи дан су се студенти упознали са буџетирањем активности, што су кроз вежбу и практично савладали. По завршетку обуке полазницима су додељени сертификати.