Обука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ за запослене у Техничкој школи „Павле Савић“ у Новом Саду

Представници Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине, Јано Пушкар и Чарна Зељковић, одржали су тродневну обуку под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ за запослене у Техничкој школи „Павле Савић“ у Новом Саду. Обука је одржана у циљу усавршавања запосленог кадра школе за самосталну припрему и имплементацију пројеката финансираних из фондова Европске уније у просторијама Техничке школе „Павле Савић“ у Новом Саду, у периоду од 28. до 30. марта 2016. године.

Током тродневне обуке, полазници су имали прилику да се ближе упознају са могућностима и начином конкурисања за бесповратна средства која нуде европски програми и фондови институцијама из Републике Србије, са фокусом на област образовања, као и да науче методологију писања предлога пројеката. У оквиру информативног дела, представљени су програми прекограничне сарадње, пре свега Интеррег ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2014-2020 и Интеррег ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020, као и програми Европске уније, са акцентом на програм Еразмус+, ЕУ програм који покрива област образовања, оспособљавања, младих и спорта, и програм Европа за грађане и грађанке. Практичан део обуке био је фокусиран на изградњу вештина и ставова код полазника како би се оспособили да самостално формулишу предлоге пројеката, размишљају о потенцијалним партнерским организацијама, израде структуру пројекта кроз припрему логичке матрице и припреме буџет пројекта уважавајући ограничења прописана законодавством Европске уније. Као резултат, развијене су четири пројектне идеје, које могу бити потенцијалне за пласирање на неком од конкурса Европске уније. Последњег дана полазници су имали прилику да се детаљно упознају са буџетирањем европских пројеката, као и структуром апликационог формулара за неки од евопских пројеката.