Одржана обука ,,Могућности финансирања путем ЕУ фондова” у Планинарском савезу Војводине

На захтев Планинарског савеза Војводине, Фонд „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине одржао је дводневну обуку под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ како би тематику пројектног финансирања приближио члановима организације и студентима пројектног менаџмента који су били присутни као полазници обуке.

Током обуке полазници су имали прилику да се ближе упознају са структуром и начином конкурисања у оквиру ИПА Инструмента за претприступну помоћ 2014-2020. са посебним освртом на програме прекограничне сарадње доступне институцијама у АП Војводини. Такође, представлјени су и Програми Заједнице који ће бити на располагању апликантима из Србије у наредном европском буџетском периоду. Теоријски део обуке био је пропраћен задацима који су реализовани у радним групама, где су полазници имали прилике да у сарадњи са предавачима развијају своје пројектне идеје. Представлјени су алати за развијање пројектних идеја као што су дрво проблема и дрво цилјева, логичка матрица и груписање активности у радне пакете. Такође, кроз практичан пример су представлјени неопходни кораци и процедуре које прописује Европска унија у вези са буџетирањем пројектних предлога. По завршетку обуке, полазницима су уручени сертификати о успешно завршеној обуци.