Одржана обука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ за представнике локалне самоуправе у општини Темерин

На захтев локалне самоуправе Темерин и надлежне Агенције за развој, представници Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине одржали су тродневну обуку од 17-19. маја 2017. године под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“, како би тематику пројектног финансирања приближио члановима локалне самоуправе.
Током обуке полазници су имали прилику да се ближе упознају са структуром и начином конкурисања у оквиру ИПА Инструмента за претприступну помоћ за период 2014-2020. година, са посебним освртом на програме прекограничне сарадње доступне институцијама у АП Војводини. Теоријски део обуке био је пропраћен задацима који су реализовани у радним групама, где су полазници имали прилике да у сарадњи са предавачима развијају своје пројектне идеје. Представлјени су алати за развијање пројектних идеја као што су дрво проблема и дрво цилјева, логичка матрица и груписање активности у радне пакете. Такође, кроз практичан пример су представлјени неопходни кораци и процедуре које прописује Европска унија у вези са буџетирањем пројектних предлога. По завршетку обуке, полазницима су уручени сертификати о успешно завршеној обуци.