Одржан округли сто у оквиру пројекта ЕМБЕР

У оквиру пројекта ЕМБЕР у Вуковару је дана 21. фебруара 2017. године одржан округли сто са циљем представљања Анализа заштите, спасавања и деловања оперативних снага током поплава у јуну 2013. и  мају 2014. године које су израдиле радне групе из Србије и Хрватске.

Анализа заштите, спасавања и деловања оперативних снага током поплаве у јуну 2013. године односи се на историјски водостај реке Дунав који је тада у Вуковару достигао висину од +725 цм, док се Анализа заштите, спасавања и деловања оперативних снага током поплаве у мају 2014. године односи на катастрофалне поплаве које су се догодиле на пограничном подручју Хрватске и Србије, када је река Сава досегла историјски максимум и хиљаду годишњи водостај од +1191 цм на мерној станици Жупања у Хрватској. Најважнији закључци округлог стола су да је потребно заједнички радити на остваривању боље комуникације између држава у ванредним ситуацијама, саставити и припремити моделе опасности које су проузроковане високим водостајима, развити систем раног упозоравања на реци Дунав и Сава како би оперативне снаге и сектор цивилне заштите имали времена за ефикасну припрему од одбране.

Један од предлога било би оснивање центра раног упозоравања на међународном нивоу који би окупио снаге цивилне заштите и  обавештавао о свим ванредним ситуацијама користећи најновије технологије, од метеоролошких извештаја па све до коришћења модерних информационих технологија и пројекција водостаја. Анализе поплава из 2013. и 2014. године темељ су за следећу пројектну активност, а to је израда Заједничког акционог плана који ће садржавати све потребне кораке који се предузимају у ванредним ситуацијама и спречавању катастрофа. Важно је напоменути да је вредност пројекта са српске стране 441,069,23 евра што ће омогућити набавку неопходне опреме. Командни штаб ће имати на располагању теренско возило, командни шатор за оперативну употребу у зимским и летњим условима, те информатичка и радиотелекомуникацијска опрема, а такође ће бити набављена шаторска опрема, лежајеви и вреће за спавање за преко 200 особа. Службе цивилне заштите у региону Срема ће имати на располагању опрему и одећу за овакве ситуације, такође ће се набавити 2 чамца за спасавање особа из воде. Генератори електричне енергије, пумпе за воду и расвета ће омогућити да се ефикасно спречи већа штета када дође до ванредне ситуације током поплава, а набавиће се и тешке машине за припрему бедема и одбрамбених насипа од песка.

На округлом столу су са српске стране учешће узели Гордана Јаковљевић, пројектни координатор и Јано Пушкар, службеник за јавне набаве испред Фонда „Европски послови“ АП Војводина, као и чланови радне групе из ЈВП „Воде Војводине“, ЈП „Војводинашуме“ и града Сремска Митровица. Звонко Матин из ЈВП „Воде Војводине“ презентовао је оперативне процедуре у случају поплава у Србији, као и свот анализу поплава које су погодиле Србију 2013. и 2014. године. Вуковарско-сријемску жупанију представљали су Данијела Баришић, менаџер пројекта, Зринка Чобанковић, заменица начелнице у управном оделењу за међународну сарадњу и ЕУ послове, Иван Кубичек из штаба цивилне заштите Вуковарско-сријемске жупаније. Зденко Ловрић и Томислав Дујмић из Државне управе за заштиту и спасавање су одржали презентације и свот анализу поплава које су се догодиле 2013. и 2014. године у Хрватској. Са хрватске стране на састанку су учествовали и представници Хрватских вода, ХГСС-а и Црвенога крста.