Одржан Округли сто у оквиру пројекта ЕМБЕР

Резултати вишемесечног рада на заједничком пројекту “Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области – ЕМБЕР”, који финансијски подржава Европска унија, који спроводе  институције из Војводине и Вуковарско –Сријемске жупаније, представљени су јуче на Округлом столу у Скупштини АП Војводине.
У протеклих 8 месеци, спроведен је низ активности, почевши од Анализе одговора на поплаве реке Саве које су се десиле 2013. и 2014. године и евалуације примењених решења и процедура система заштите и спашавања. Ове анализе спровеле су радне групе састављене од стручних лица и експерата укључених у систем одбране од поплава и систем цивилне застите. Анализа је већ представљена на округлом столу у Вуковару, и на основу изведених закључака приступило се изради Заједничког акционог плана за реаговање у случају поплава и других ванредних ситуација.

Јуче је у Новом Саду представљен Заједнички акциони план који садржи процедуре за реаговање у ванредним ситуацијама у складу са законском регулативом Републике Србије и Републике Хрватске, нарочито информације о систему одбране од поплава, активирање система цивилне заштите на локалном нивоу преко окружног, покрајинског и државног, пружање помоћи и размена информација у складу са потписаним споразумом између Влада Републике Србије и Републике Хрватске о сарадњи у случају природних и других катастрофа, о обавези обавештавања о опасностима, начинима тражења и пружања помоћи.

На јучерашњем Округлом столу учествовали су пројектни партнери: Секретаријат Покрајинске владе, Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Покрајински секретаријат за привреду и туризам, са хрватске стране Вуковарско-Сријемска жупанија, Развојна агенција Вуковарско-сријемске жупаније „ХРАСТ“ д.о.о и Државна управа за заштиту и спашавање, као и чланови радне групе: ЈВП „Воде Војводине“, Црвени крст Војводине, град Сремска Митровица и  Општина Шид, и са хрватске стране Хрватске воде, Водопривреда д.д., Црвени криж и Хрватска горска служба спашавања.