Одржан трећи радни састанак у оквиру DR SHARE пројекта

Пројекат DR SHARE окупља партнере из три државе које су се сусреле са поплавама у мају 2014. године како би се унапредила њихова спремност за реаговање у ванредним ситуацијама у плавним подручјима слива реке Саве.

Циљ овог пројекта је смањење катастрофа, стандардизовање анализа опасности и процене ризика, а вредност пројекта је око 281 хиљада евра, од чега је кроз суфинансирање Европске комисије обезбеђено око 210 хиљада евра. Окосница пројекта је израда ИТ алата који ће бити на располагању подручјима обухваћеним овим пројектом, а који ће у случају елементарне непогоде благовремено пружити информацију које све критичне ресурсе у кратком времену треба мобилисати и подићи на ниво спремности да би се њиховим ангажманом санирале последице елементарних непогода.

На трећем радном састанку су идентификовани подаци о критичним ресурсима којима располажу све три државе, а потребно их је уградити у базу података која је темељ за софтверско решење. Како је речено на састанку, брзина реакције је кључна када се догоди елементарна непогода, а када постоји ажурна умрежена база и евиденција људских и материјалних ресурса, онда надлежне службе могу брже интервенисати.

На састанку су учествовали представници партнера на овом пројекту. Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу руководи пројектом са српске стране, док су партнери из Хрватске Вуковарско–сријемска жупанија, Агенција за развој Вуковарско–сријемске жупаније ХРАСТ и Државна управа за заштиту и спашавање. Испред Босне и Херцеговине у пројекту учествује Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства Посавске жупаније. Предвиђено трајање пројекта је 18 месеци, а пројектне активности су кренуле са реализацијом у јануару 2016. године и трајаће до половине наредне године. Пројектно подручје у Србији обухвата Сремски округ са седам локалних самоуправа и преко 300.000 становника, док се у Хрватској пројекат реализује у Вуковарско-сријемској жупанији и Посавској жупанији у Босни и Херцеговини.