Отварајућа конференција Агрино – 2 пројекта

На Институту за ратарство и повртарство у Новом Саду одржана је конференција поводом почетка реализације пројекта „Унапређење предузетништва и могућности за запошљавање у прекограничном региону кроз пољопривредну праксу засновану на иновацијама ─ Агрино – 2“.

Овом приликом, присутнима се обратио и директор Фонда „Европски послови“ АП Војводине, Александар Симурдић: „Изузетно ми је велика част што је Фонд „Европски послови“ АП Војводине, по други пут, део конзорцијума партнера заједно са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство,  Институтом за ратарство и повртарство и партнерима из Мађарске.  Свим партнерима на пројекту желим успешно спровођење активности, као и поделу одговорности и задатака током имплементације пројекта. Овај пројекат је свакако од посебног значаја за АП Војводину и прекограничну регију где је пољопривреда препозната као један од покретача укупног регионалног развоја. Такође, он је наставак континуираног напора покрајинске управе усмереног на јачање административних и људских капацитета у циљу што бољег коришћења средстава из фондова Европске уније који нашој земљи стоје на располагању и припремe за укључивање у заједничку европску пољопривредну политику.

Данас, када анализирамо Интерег-ИПА Програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија, на крају претходне и на прагу нове финансијске перспективе, можемо рећи да су постигнути изванредни резултати, али да се ту не сме стати. Институције са подручја Војводине су показале да су свесне важности јачања регионалне сарадње, а резултати указују  да су најактивније у  Програму прекограничне сарадње са Мађарском где је одобрено  111 пројеката са  износом од 27 милиона евра бесповратне помоћи.

Заједничко приступање решавању проблема и у другим областима кључно је за јачање и развијање окружења кроз екстерни вид финансирања, стога се надам да ћемо на неким будућим догађајима говорити о новим пројектима и постигнутим резултатима.“

Такође, испред Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство обратио се и секретар Чедомир Божић, наводећи да: „Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство континуирано ради на унапређењу пољопривредног производа, као и подстицајима у различитим областима пољопривреде како би обезбедио све неопходне услове за развој и модернизацију. Употреба иновација у пољопривреди, што је и циљ овог пројекта, свакако ће помоћи незапосленим особама које живе у руралним подручјима да заснују и унапреде производњу у својим баштама, повећају продуктивност и исплативост“.

Испред Института за ратарство и повртарство, обратио се проф. др Јегор Миладиновић рекавши да је један од основих услова за постизање одрживог развоја висококонкурентна привреда базирана на знању и иновацијама што је дефинисано не само у  стратешким документима Европске уније, већ и у Стратегији паметне специјализације у Републици Србији. „Стварање снажне спреге између науке и праксе је најважнији предуслов да се постигне одрживи развој“, навео је Миладиновић.

Пројекат је званично почео 1. јануара 2021. године, а завршава се 30. јуна 2022. године.

Укупна вредност пројекта је: 226.318,27 евра од чега је 85% донација Европске уније у оквиру ИПА Интерег прекограничног програма Мађарска-Србија 2014-2020.