Потписан Споразум између Европске уније и Републике Србије о учешћу Србије у програму Дигитална Европа

Европска Комисија је 30. јуна 2023. године потписала Споразуме о придруживању за Програм Дигитална Европа са Србијом, Црном Гором, Северном Македонијом,  и Албанијом, на маргинама Регулаторног дијалога са Западним Балканом.
Министар информисања и телекомуникација у Влади Републике Србије, Михаило Јовановић, потписао је у Бриселу Споразум између Европске уније и Републике Србије о учешћу Србије у програму Европске уније Дигитална Европа, за период до 2027. године. На основу овог споразума правна и физичка лица са пребивалиштем, односно седиштем, у Републици Србији ће у Европској унији моћи да аплицирају за финансирање пројеката и биће у равноправном положају са субјектима из земаља пуноправних чланица Европске уније када је реч о додели бесповратних средстава из фондова ЕУ и то у неким од следећих области дигитализације: вештачка интелигенција, рачунарство високих перформанси (High Performance Computing – HPC), напредне дигиталне вештине и развој и примена дигиталних капацитета и интероперабилности.
Након потписивања, и након завршетка процеса ратификације, споразуми о придруживању ће ступити на снагу. Предузећа, јавне управе и друге организације које испуњавају услове у овим суседним земљама моћи ће да приступе позивима Програма Дигитална Европа, чији је укупни буџет од 7,5 милијарди евра у периоду 2021-2027.

Конкретно, учесници из ове четири земље моћи ће да учествују у пројектима који примењују дигиталне технологије широм ЕУ у одређеним областима, као што су вештачка интелигенција и напредне дигиталне вештине. Они ће, такође, моћи да успоставе чворишта за дигиталне иновације у својим регионима. То ће их приближити економији и друштву ЕУ, повољно утицати на њихове технолошке могућности и подржати дигитализацију у целини, посебно малих и средњих предузећа.

Више на: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/digital-europe-programme-opens-candidate-countries-montenegro-north-macedonia-albania-and-serbia