Предавање проф. др Франца Шаусбергера и Предрага Новикова, шефа Канцеларије АП Војводине у Бриселу у склопу програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

У склопу специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“, у организацији фонда „Европски послови“ АП Војводине, 15. маја 2015. године одржано је предавање проф. др Франца Шаусбергера, председавајућег Института региона Европе (ИРЕ) и делегата аустријске покрајине Салцбург у Комитету региона, и Предрага Новиков, шефа Канцеларије АП Војводине у Бриселу у централној згради Универзитета у Новом Саду.
Тема излагања проф. др Франца Шаусбергера је била регионализација и децентрализација, као и улога региона и локалних самоуправа на пољу евроинтеграција. Проф. др Шаусбергер је указао на важност да, поред националног нивоа, и представници локалног и регионалног нивоа треба да буду укључени у процес преговарања са Европском унијом. Такође је скренуо пажњу да регионализација захтева посебну политичку културу, међусобно размевање, поверење и вољу, као и систем прекограничне сарадње и сарадњу на локалном нивоу. Предраг Новиков, шеф канцеларије АП Војводине говорио је о свом раду у Бриселу, о важности присуства Војводине на месту где се доносе одлуке, као и важности о регионалног повезивања.

Специјалистички програм целоживотног учења под називом „Управлјање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ спроводи Фонд „Европски послови“ АП Војводине у сарадњи са Универзитетом у Новом Саду, док је комплетан Програм финансиран средствима Аутономне покрајине Војводине. Основни цилј Програма представлја упознавање са ЕУ процесима и регионалним политикама, као и са значајем и могућностима приступања европским фондовима, ради одговарајуће стручне анализе проблема регионалног развоја у контексту ЕУ интеграција, а у цилју доношења релевантних одлука и заклјучака приликом управлјања пројектима и креирања програмских и пројектних докумената у процесу приступања Европској унији. Програм је намењен запосленима у јединицама локалне самоуправе, покрајинској администрацији, развојним агенцијама, јавним и јавно-комуналним предузећима, образовним институцијама, институцијама културе, организацијама цивилног друштва, малим и средњим предузећима и предузетницима, факултетима, институтима и истраживачким установама, другим институцијама које могу кориснити средства из европских фондова.