Представници Националног савета словачке националне мањине на обуци за припрему европских пројеката

Представници Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине, Јано Пушкар и Тамара Глишић, одржали су обуку „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ у општини Бачки Петровац за 21 представника Националног савета словачке националне мањине који су присуствовали обуци из више места широм Војводине (Алибунар, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Ковачица и Нови Сад).

Током интензивног семинара у трајању од три дана, полазници су имали прилике да се ближе упознају са програмима и фондовима који су у овом тренутнку на располагању институцијама из Републике Србије, док је посебна пажња посвећена програмима прекограничне сарадње са државама чланицама Европске уније попут ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија, ИПА програма прекограничне сарадње Румунија – Србија и ИПА прекограничног програма Хрватска – Србија. У оквиру предавања и вежби другог дана обуке полазници су подељени у радне групе и током заједничког рада на пројектним идејама попуњавала се логичка матрица пројекта. Полазници су највише били заинтересовани за пројектне идеје из области заштите животне средине, потом културе и туризма, као и унапређивања образовања. Последњи дан обуке представљен је буџет пројекта, као и структура апликационог формулара који се најчешће користи у програмима прекограничне сарадње.

Ова обука представља наставак сарадње Фонда „Европски послови“ АП Војводине са представницима националних савета националних мањина у Војводини. Овој обуци претходила је обука за представнике Националног савета румунске националне мањине која је била одржана у марту месецу у Зрењанину.