Представници цивилног друштва на обуци за припрему европских пројеката

Фонд „Европски послови“ АП Војводине је у периоду од 28-30. маја 2014. године одржао још једну успешну обуку за представнике организације „Креативни погон“ из Петроварадина.

Полазници обуке су се ближе упознали са могућностима финансирања кроз програме прекограничне сарадње и програме Заједнице у предстојећем буџетском периоду 2014-2020. Осим информација о актуелним програмима и позивима на које могу да аплицирају, полазници су кроз теоријски и практични део стекли знање о писању предлога пројеката, у оквиру које је приказана логика дефинисања циљева, активности, резултата и других компоненти пројекта, као и начин његовог буџетирања. Приказан је и пример једног апликационог формулара из програма прекограничне сарадње, преко ког је објашњен начин његовог попуњавања, и све to у циљу што успешније самосталне израде предлога пројеката, који би се финансирали из фондова Европске уније.