Припремају се нови пројекти за развој Баната

Нови Сад, 5. октобар – Потпредседник Извршног већа АП Војводине др Габор Лоди, директор Канцеларије за европске послове Предраг Новиков и представници Фонда за капитална улагања примили су координатора програма за развој Баната, Флоријана Хаузера и директора Регионалног центра за друштвено-економски развој – Банат д.о.о Зрењанин, Мирјану Паунов, са којима су разговарали о стратегији реализације програма Европске уније „Подршка општинама северо-источне Србије“. На територији АП Војводине, програм се спроводи у три банатска округа и обухвата 19 општина, а један од кључних партнера на регионалном нивоу је Извршно веће АП Војводине и Регионални центар за друштвено-економски развој – Банат из Зрењанина. Током разговора размењене су информације о стању у банатским општинама, као и о приоритетним областима које би пројекат требало да обухвати. Овај програм Европске уније, којим управља Европска агенција за реконструкцију, у циљу јачања капацитета локалних актера друштвено-економског развоја територије Банат и Браничевског округа, обезбедиће 6,7 милиона евра за техничку помоћ. Кроз ову подршку за имплементацију програма, у сарадњи са партнерима на локалном, покрајинском и националном нивоу, потенцијалним корисницима биће обезбеђен развој нових вештина у циљу одговорног управљања расположивим ресурсима. Европска агенција за реконструкцију обезбедиће 13,5 милиона евра за финансирање приоритетних инвестиционих пројеката који ће допринети локалном економском развоју у Банату и Браничевском округу. Током разговора констатовано је да је неопходно обезбедити сарадњу са ресорним секретаријатима Извршног већа АП Војводине и Фондом за капитална улагања АПВ, у виду сачињавања радне групе, која ће предочити десетак пројекта од регионалног и исто толико пројеката од локалног значаја, након чега ће бити изабрани они пројекти који се уклапају у развојну стратегију Европске агенције за реконструкцију.