Радна посета Општини Чока и Општини Кањижа

Представници Фонда ”Европски послови” АП Војводине, Милан Чажек и  Кристина Башић, заједно са представницима Развојне агенције Војводине, Јарославом Ферко и Тијаном Мирковић, посетили су данас Општину Чока и Општину Кањижа. У Општини Чока срели су се са председником Општине Чока Станом Ђембери и шефом Одељења за привреду, развој, пољопривреду, урбанизам и комуналне делатности Евом Шевенјхази и њиховим сарадницима. У Општини Кањижа срели су се са директором  Интернационалног центра за развој Потисног региона Кристином Молнар Макаи и њеним сарадницима.

Током одржаних састанaка, договорена је свеобухватнија непосредна сарадња представника локалне самоуправе са Фондом, а поводом могућности финансирања путем ЕУ фондова кроз помоћ код одабира и писања пројеката према ЕУ и будуће обуке у Општини Чока од стране запослених у Фонду „Европски послови“ АП Војводине, које су планиране за све заинтересоване с територије Општине. Представници Општине Чока изнели су своје проблеме са којима се суочавају – решавање питања регионалне депоније, као и модернизација пијаце у Чоки – а које би могли да реше кроз реализацију ЕУ пројеката, у чему би им Фонд помогао. Представници Општине Кањижа су изузетно активни у привлачењу срдстава из Европских фондова, а најважнији пројекти, који су тренутно у имплементацији, су из области водоснабдевања и развоја водоводне инфраструктуре у пограничним сливним подручијима – пројекат WASIDCA – као и из области екотуризма, туризма и заштите животне средине – пројекти Весламо у истом чамцу и OASIS.

Током састанака разговарано је и о могућности сарадње представника локалне самоуправе са Развојном агенцијом Војводине кроз коришћење субвенција, као  и кроз израду развојних докумената који се директно тичу јавне локалне самоуправе (ЈЛС).