Радови на устави Бездан и брани Шебешфок

У оквиру пројекта „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан (BABECA)“, 19. новембра 2018. године, одржана је теренска посета уставе Бездан и бране Шебешфок.
На Безданској преводници су поставЉени загати, вода је испумпана и уклоњене су старе капије уставе. Тренутно се ради на санацији корита и саме уставе.
На Шебешфоку су капије спуштене у хоризонтални положај како би блокирале улаз воде, а мања количина воде се редовно испумпава из корита. У току је поправка капија бране.
На теренској посети су учествовали чланови тима из Фонда „Европски послови“ АПВ, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, као и представници мађарског водопривредног предузећа АДУВИЗИГ.