Предавање проф. др Франца Шаусбергера у склопу Програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

У склопу Програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“, у организацији Фонда „Европски послови“ АП Војводине,  24. јуна 2017. године одржано је предавање проф. др Франца Шаусбергера, председавајућег Института региона Европе (ИРЕ) и посебног саветника Европске комисије за државе у процесу приступања Европској унији, на одељењу Економског факултета у Новом Саду, на тему „Тренутна ситуација и напредак Србије на путу ка Европској унији“.

Програм под називом „Управлјање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ спроводи Фонд „Европски послови“ АП Војводине у сарадњи са Економским факултетом у Суботици, док је комплетан Програм финансиран средствима Аутономне покрајине Војводине. Основни цилј Програма представлја упознавање са ЕУ процесима и регионалним политикама, као и са значајем и могућностима приступања европским фондовима, ради одговарајуће стручне анализе проблема регионалног развоја у контексту ЕУ интеграција, а у цилју доношења релевантних одлука и заклјучака приликом управлјања пројектима и креирања програмских и пројектних докумената у процесу приступања Европској унији. Програм је намењен запосленима у јединицама локалне самоуправе, покрајинској администрацији, развојним агенцијама, јавним и јавно-комуналним предузећима, образовним институцијама, институцијама културе, организацијама цивилног друштва, малим и средњим предузећима и предузетницима, факултетима, институтима и истраживачким установама, другим институцијама које могу кориснити средства из европских фондова.