Одржана обука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ за представнике Музичке школе „Исидор Бајић“

У циљу креирања заједничких пројеката и остваривања научне, образовне и културне сарадње са европским градовима и регијама, а на иницијативу Музичке школе „Исидор Бајић“ у Новом Саду, у периоду од 5. до 7. јуна 2024. године, организована је тродневна обука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“.

Представници Фонда „Европски послови” АП Војводине, Мина Радмиловић Пјевац и Тијана Крстић Маравић, представиле су полазницима програме Европске уније, као и Инструмент за претприступну помоћ, са акцентом на ИНТЕРЕГ ИПА програме прекограничне сарадње, као и на област културе и образовања.

Након теоријског дела, практичан део обуке био је посвећен изградњи вештина и ставова код полазника како би се оспособили да самостално формулишу пројектне предлоге, размишљају о потенцијалним пројектним партнерима, израде структуру пројекта кроз припрему логичке матрице и кроз припрему буџета пројекта, уважавајући ограничења прописана од стране Европске уније.

Последњег дана, полазници обуке су се упознали са буџетирањем пројекта што су кроз низ примера и практично савладали.