Стручна пракса у Истарској жупанији у оквиру Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове”

У организацији Фонда „Европски послови“ АП Војводине, у оквиру Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове”, у периоду од 29. јуна до 2. јула 2015. године, одржана је стручна пракса у Истарској жупанији, Хрватска, имајући у виду потписан Споразум о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине и Истарске Жупаније, као и to да се Истарска жупанија показала као пример добре праксе у коришћењу средстава из европских фондова.

Поред Фонда, учесници су били полазници прве генерације специјалистичког програма целоживотног учења, представници Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, Скупштине АП Војводине и РТВ. Цилј посете је био да се учесници болје упознају са радом и искуствима поменуте жупаније са програмима који подстичу рурални и регионални развој, као и развој сектора културе и медија. Важан део програма било је и упознавање полазника с практичном применом стеченог знања и примера добре праксе у коришћењу средстава из европских фондова.

Првог дана студијске посете, прочелница Управног одељења за међународну сарадњу и европске послове, Патризиа Босицх, представила је полазницима Програма пројекте финансиране из ЕУ фондова „Ревитас, Хеарт оф Истриа, Адриамусе“, док је виша стручна сарадница за међународне пројекте, Бојана Пуљко, представила пројекте „Парензана“ и „Ре.д.д Хилл“, који сутакође финансирани из ЕУ фондова. Након тога организована је посета Историјском и поморском музеју Истре где је представљен пројекат „ХЕРА“ финансиран из ИПА Јадранског програма прекограничне сарадње. Наредног дана полазници Програма имали су прилику да посете институције и удружења културе: Савез удруга Ројц, портал Културистра, Пула филм фестивал, удруга Метамедиј, чији су представници одржали презентацију пројекта „Цреативе ЕУ“. Истог дана организована је и посета Агенцији за рурални развој Истре (АЗЗРИ), у Пазину, где је представљен Стратешки план руралног развоја Истарске жупаније, едукацијски гастро центар Истре и пројекат „КЕY Q -Кључ за квалитету развоја и валоризацију пољопривредно-прехрамбених ресурса на јадранском подручју“. По завршетку дана организована је посета Кући фресака у Драгућу, када је прочелник Управног одељења за културу Истарске жупаније, Владимир Торбица, представио пројекат финансиран из ЕУ фондова „Ревитас“. Последњег дана, представници Фонда „Европски послови“ АП Војводине одржали су састанак са представницима Истарске развојне агенције (ИДА) у Пули на тему могућности будуће сарадње ове две институције.

Заменица истарског жупана, Вивиана Бенуси, и прочелник Управног одељења за децентрализацију, локалну и регионалну самоуправу, просторно уређење и градњу, Марин Гргета, састали су се учесницима студијске посете и нагласили да се кроз нове активности и заједничке пројекте може продубити сарадња Истарске жупаније и Аутономне покрајине Војводине.

Стручна пракса у оквиру Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове” која се реализовала у Истарској жупанији имала је подршку у организацији и Истарске културне агенције и њихове директорке Александре Винкерлић.

Фонд „Европски послови“ АП Војводине, у сарадњи са Универзитетом у Новом Саду спроводи специјалистички програм целоживотног учења за прву генерацију полазника под називом „Управљање регионалним резвојем кроз ЕУ фондове“. Основни циљ Програма представља упознавање са ЕУ процесима и регионалним политикама, као и са значајем и могућностима приступања европским фондовима, ради одговарајуће стручне анализе проблема регионалног развоја у контексту ЕУ интеграција, а у циљу доношења релевантних одлука и закључака приликом управљања пројектима и креирања програмских и пројектних докумената у процесу приступања Европској унији. Програм је намењен запосленима у јединицама локалне самоуправе, покрајинској администрацији, развојним агенцијама, јавним и јавно-комуналним предузећима, образовним институцијама, институцијама културе, организацијама цивилног друштва, малим и средњим предузећима и предузетницима, факултетима, институтима и истраживачким установама, другим институцијама које могу користити средства из европских фондова. Први семестар је завршен, а почетак другог очекује се у септембру 2015. године.