Студенти и студенткиње на обуци „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“

Представнице Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине, Чарна Зељковић и Тамара Глишић, одржале су тродневну обуку, од 16. до 18. децембра 2015. године, под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ са циљем да се проблематика пројектног финансирања кроз европске програме отворене за учешће институција Србије приближи члановима и чланицама студентске организације „Ерасмус студентска мрежа Нови Сад“.

Током обуке представљене се могућности за конкурисање превасходно омладинских организација, као и других организација из невладиног сектора када су у питању програми Европске уније. Током првог дана обуке представљена је структура и механизми функционисања програма прекограничне и транснационалне сарадње финансираних кроз Инструмент за претприступну помоћ, са посебним акцентом на прекограничне програме који су доступни институцијама са подручја Војводине, а to су програми који се реализују у сарадњи са партнерима из Мађарске, Румуније, Хрватске и Босне и Херцеговине.

Највеће интересовање је било за Еразмус+ програм Европске уније који је намењен сектору образовања, оспособљавања, омладине и спорта, а нарочито за омладинску компоненту овог програма. Омладинска компонента Еразмус+ програма пружа могућност омладинским организацијама да се јаве као подносиоци и партнери на пројектима у оквиру кључне активности 2 која се односи на јачање капацитета у области рада са младима – Омладински прозор за западни Балкан. Такође, било је речи о могућностима за мобилност у оквиру Еразмус+ програма како студената и студенткиња, тако и омладинских радника и радница.

Током другог дана обуке полазнице и полазници су имали прилике да се опробају у припреми пројеката кроз формулисање основних елемената пројекта у оквиру логичке матрице, док је последњи дан био посвећен буџетирању пројеката и садржају апликационих формулара. Обука је резултирала са две пројектне идеје које су се односиле на проблеме са којима се млади сусрећу као што су недостатак културних садржаја за младе у руралним срединама и лоше навике у исхрани младих.