Унапређење привредног амбијента између Фландрије и Војводине

Представници АП Војводине у Бриселу, Срђан Мачкић и Ђорђе Цицовић јуче су се састали са представницима Фламанске агенције за инвестиције и трговину (FIT – Flanders Investment and Trade), а након серије састанака са представницима различитих регија у Бриселу. У наредном периоду ће се заједнички радити на стварању повољнијег привредног амбијента у земљама Бенелукса за наша предузећа, те наставити са промоцијом Војводине као инвестиционе дестинације, како би се даље подстакле стране инвестиције из овог дела Европе. FIT је препозната, не само у Бриселу, као једна од најзначајнијих организација у том смислу.

У начелу је договорено повезивање наших привредних субјеката те ужа сарадња са Развојном агенцијом Војводине и Привредном комором Војводине. Поред тога, у складу са плановима Канцеларије АП Војводине у Бриселу за наредну годину, а који се односе на активности у промоцији привреде, договорено је да је да се током 2018. одржи промоција различитих кластера из наше покрајине у овој фламанској агенцији, како би се на тај начин директно тражили потенцијални привредни партнери са обе стране. Такође, FIT је веома заинтересован у наредном периоду учествовати на значајнијим догађајима и сајмовима у АП Војводини, посебно у оквиру ИКТ сектора и пољопривреде. Подударност привреда две регије је највећа управо у поменутим секторима што ствара значајан простор за будућу сарадњу.

Такође, постоји могућности потписивања билатералног споразума између FIT и неке од покрајинских институција у области инвестиција и трговине, уколико би наредне активности резултирале потребом за институционализацијом предвиђене сарадње.