У општини Нови Кнежевац одржана обука за писање пројеката финансираних из буџета ЕУ

На основу позива представника општине Нови Кнежевац и њихове заинтересованости за припрему ЕУ пројеката, Фонд “Европски послови” АП Војводине одржао је тродневну обуку под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“. Обука је пружила полазницима основна знања о управљању пројектним циклусом и дала информације о начину функционисања Инструмента за претприступну помоћ, као и о програмима који су на располагању нашој земљи у периоду од 2014. до 2020. године.

У радним групама су коришћени алати које је Европска унија препознала као најбоље за развијање пројектних идеја (развој дрвета проблема и дрвета циљева, анализа заинтересованих страна, логичка матрица, груписање активности у радне пакете, као и буџетирање пројекта). На крају обуке полазници су се упознали са начином попуњавања апликационог формулара за програме прекограничне сарадње и развили своје пројектне идеје на различите теме како би самостално конкурисали на предстојеће позиве Европске уније.