У Панчеву о европским могућностима

Представници Фонда „Европски послови“ АП Војводине, Мина Радмиловић и Дражен Ловрић у Општини Панчево представили су могућности финансирања путем ЕУ фондова. Присутни су имали прилике да добију информације о програмима Европске уније који ће бити отворени током 2011. године, као и о њиховим приоритетима.

Уз to представљени су и програми који су тренутно актуелни, попут програма ЦИП, PROGRESS, ЕЦФ, ОРИО, као и функционисање програма за претприступну помоћ -ИПА са фокусом на програме прекограничне сарадње. Присутност директора школа, представника градске управе, представника канцеларије за Локални и економски развој (ЛЕР), секретара града Панчево, као и многих других, потврдила је интересантност теме. Институције са територије општине Панчево посебно су заинтересоване за остваривање сарадње која би отпочела едукацијом у области писања пројеката финансираних путем ЕУ фондова, начина аплицирања, као и функционисања европских програма.