Фонд и Развојна агенција Војводине у Апатину и Бачкој Паланци

Дана 24. маја 2018. представници Фонда “Европски послови” АП Војводине, директорка Видосава Ендерић и шеф одсека за сарадњу са републичким, покрајинским институцијама и локалним самоуправама Милан Чежак, заједно са Развојном агенцијом Војводине, директором Николом Жежељем и саветником Живком Планићем, посетили су општине Апатин и Бачку Паланку.

Циљ јучерашње посете био је подстицање активности општина у смеру бољег праћења и кориштења европских фондова, привлачења страних инвеститора са циљем изградње и јачања институционих капацитета Аутономне покрајне Војводине, почев од нивоа локалних самоуправа. У Апатину су саговорници били Милан Шкрбић, председник општине са сарадницима, док је у Бачкој Паланци посетиоце примио Бранислав Шушница, председник општине.

Договорена је активнија и константна сарадња представника ове две општине са покрајинским институцијама како би се локалне самоуправе што боље упознале са савременим трендовима, позивима и алатима који ће им помоћи у привлачењу страних инвестиција са једне стране, а са друге стране, у коришћењу европских фондова у што већем обиму. Такође, од стране општина је исказана потреба за бољом и приснијом сарадњом током рада на конкретним пројектима. Начелно је договорено организовање обуке од стране Фонда “Европски послови” АП Војводине, што се већ годинама веома успешне реализује.