Једнодневна обука о европским фондовима одржана у НП “Фрушка Гора”

Представници Фонда “Европски послови” Аутономне Покрајне Војводине у ЈП Националном парку “Фрушка гора” одржали су једнодневну обуку о коришћењу средстава из европских фондова. Присутнима се обратио Добривоје Антонић, директор ЈП Националног парка Фрушка гора, који је представио стратешке приоритете Националног парка Фрушка гора, посебно подвлачећи значај Мастер плана одрживог развоја Фрушке горе. Такође је истакао жељу да се у наредном период, у партнерству са Фондом “Европски послови” АП Војводине, реализују нови европски пројекти. Присутнима се затим обратио Предраг Новиков, директор Фонда “Европски послови” АП Војводине, који је објаснио важност активног учешћа у програмима Европске уније који се отварају пред земљама потенцијалним кандидатима, посебно кандидатима за улазак у ЕУ.

Током дана присутни су имали прилике да од представника Фонда Мине Радмиловић, Сање Чутурилов Веселиновић и Андрије Алексића чују презентацију о европским фондовим и Инструменту за претприступну помоћ уз фокус на актуелне програме прекограничне сарадње, затим да добију упутства за попуњавање обрасца за предлоге пројеката и пређу пројектни приступ проблемима, с посебним освртом на дрво циљева и дрво проблема. Посебно су обрађена два најбитнија дела пројеката- матрица логике пројекта (основни принципи, циљеви, претпоставке, резултати и ризици) и буџет пројекта (основна правила формирања буџета)