Још једна група студената ФТН прошла обуку о ЕУ фондовима

Због велике заинтересованости студената за писање европских пројеката, реализована је још једна обука на Факултету техничких наука (ФТН), Универзитета у Новом Саду.

Представници Фонда „Европски послови“ АП Војводине Дејана Добрић и Немања Давидовић представили су полазницима ИНТЕРЕГ ИПА Програме прекограничне сарадње на које имају право конкурисања, као и програме Европске уније који су такође доступни за читаву Републику Србију, према томе и за Аутономну покрајину Војводину.

Циљ обуке је био да се учесници оспособе да самостално формулишу предлоге пројеката према фондовима Европске уније, да науче да их стратешки позиционирају у оквиру дефинисаних приоритета и мера, као и финансијских ограничења. Полазници су у оквиру вежби саставили два предлога пројектних идеја са којима имају могућност да аплицирају на ИНТЕРЕГ ИПА програме прекограничне сарадње Мађарска – Србија и Хрватска – Србија. На крају обуке, додељени су им и сертификати о успешно завршеној обуци.