Oбука „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ одржана у Сомбору

На позив Регионалне привредне коморе Западнобачког управног округа, представници Фонда „Европски послови“ АП Војводине одржали су тродневну обуку под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ на којој су, поред представника Регионалне привредне коморе, присуствовали и представници Градске управе Сомбора, јавних предузећа, културних установа, као и појединих невладиних организација.

Обука је имала за циљ да се учесници оспособе за управљање фондовима Европске уније, да науче самостално да формулишу предлоге пројеката и стратешки их позиционирају у оквире дефинисаних приоритета који произилазе из новог Вишегодишњег финансијског оквира Европске уније за период 2021–2027. године.

Представници Фонда „Европски послови” АП Војводине представили су полазницима програме Европске уније, као и Инструмент за претприступну помоћ, са акцентом на ИНТЕРЕГ ИПА програме прекограничне сарадње. Теме обуке биле су: писање предлога пројекта коришћењем приступа логичког оквира и логичке матрице, прво кроз теорију, а потом и кроз вежбе, у оквиру чега су дефинисани општи и специфични циљеви, активности и резултати, као и индикатори, извори верификације и ризици пројекта.
Последњи дан су се полазници обуке упознали са буџетирањем пројеката, што су кроз низ примера и практично савладали.