Ваша пројектна идеја

Процена пројектних идеја

Проверите које су могућности отворене за реализацију Ваше пројектне идеје!

Први корак у управљању пројектима јесте идентификација извора финансирања, односно програма и позива који су у сагласности са тематиком Ваше пројектне идеје. На основу попуњеног пројектног формулара у могућности смо да одредимо да ли је Ваша идеја подобна за финансирање из неког од ЕУ програма и да одредимо позиве у оквиру којих бисте могли да конкуришете. У формулару су наведени основни елементи који су неопходни за спровођење анализе.

Опробајте се у писању предлога пројеката! Укључите се у трку за бесповратна средства из европских фондова!

* Свако поље је обавезно

Контакт особа за пројектну идеју
1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ПАРТНЕРИ НА ПРОЈЕКТУ
3. ЦИЉЕВИ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА
4. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
5. ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ
6. ЦИЉНЕ ГРУПЕ
7. ВАШЕ ИСКУСТВО У СПРОВОЂЕЊУ ЕУ ПРОЈЕКАТА