Односи Србије и ЕУ

ОДНОСИ ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

EU

Децембар 2021.

На међувладиној конференцији која је одржана у уторак, 14. децембра, Србија је отворила кластер број 4 – Зелена агенда и одрживо повезивање, која се састоји од четири преговарачка поглавља (Транспортна политика, Енергетика, Транс- европске мреже и Животна средина и климатске промене).

2021.
EU

Мај 2021.

Савет ЕУ одобрио примену ревидиране методологије у приступним преговорима са Србијом, након што је Србија изразила спремност да је прихвати.

2021.
EU

Април 2021.

Влада Републике Србије донела је одлуку о формирању Координације за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији и Тима за подршку преговорима. Одлука о формирању Координације и Тима за подршку преговорима

2021.
EU

Фебруар 2020.

Европска комисија представила свој предлог нове методологије проширења. Текст ревидиране методологије

2020.
EU

Децембар 2019.

Отварање поглавља 4 у преговорима Србије и ЕУ, поглавље 4: Слобода кретања капитала

2019.
Picture

Јун 2019.

Отварање поглавља 9 у преговорима Србије и ЕУ, поглавље 9 – Финансијске услуге

2019.
EU

Децембар 2018.

Отварање поглавља 17 и 18 у преговорима Србије и ЕУ, поглавље 17 - Економска и монетарна политика и поглавље 18 - Статистика

2018.
Picture

Јун 2018.

Отварање поглавља 13 и 33 у преговорима Србије и ЕУ, поглавље 13 - Рибарство и поглавље 33 - Финансијске и буџетске одредбе

2018.
Movie

Децембар 2017.

Отварање поглавља 6 и 30 у преговорима Србије и ЕУ, поглавље 6 - Право привредних друштава, и поглавље 30 - Спољни односи

2017.
Movie

Јун 2017.

Отварање поглавља 7 и 29 у преговорима Србије и ЕУ, поглавље 7 - Право интелектуалне својине, и поглавље 29 - Царинска унија

2017.
Picture

Фебруар 2017.

Отварање поглавља 20 и 26 у преговорима Србије и ЕУ, поглавље 20 - Предузетништво и индустријска политика и поглавље 26 - Образовање и култура

2017.
EU

Децембар 2016.

Отварање поглавља 5 и 25 у преговорима Србије и ЕУ, поглавље 5 - Јавне набавке и поглавље 25 - Наука и истраживање

2016.
Location

Јул 2016.

Отварање поглавља 23 и 24 у преговорима Србије и ЕУ, поглавље 23 - Правосуђе и основна права и поглавље 24 - Правда, слобода и безбедност

2016.
Picture

Децембар 2015.

 

Отварање првих поглавља у преговорима Србије и ЕУ, поглавље 32 - Финансијска контрола и поглавље 35 - Остала питања са фокусом на нормализацији односа са Косовом

2015.
Location

Август 2015.

Формиран преговарачки тим за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
Решење о именовању чланова преговарачког тима

2015.
Movie

Март 2015.

Завршена прва фаза преговора о чланству Србије у Европској унији праћена аналитичким прегледом законодавства Републике Србије и степеном његове усклађености са правиним тековинама Европске уније

2015.
Picture

Јануар 2014.

Одржана прва међувладина конференција између ЕУ и Србије која означава почетак процеса преговора
Преговори – Уводна изјава Србије

2014.
Movie

Децембар 2013.

Савет усваја преговарачки оквир са Србијом
Преговори – Општа позиција ЕУ

2013.
Picture

Септембар 2013.

 

Завршен процес ратификације Споразума о стабилизацији и придруживању

2013.
EU

Јул 2013.

Споразум о стабилизацији и придруживању ступа на снагу, Привремени трговински споразум бива стављен ван снаге
ССП са анексима

2013.
Location

Март 2012.

Европски савет потврђује Србији статус кандидата за чланство

2012.
Picture

Октобар 2011.

 

Европска комисија даје позитивно мишљење о додели статуса кандидата Србији за чланство у Европској унији
Мишљење ЕК о захтеву за чланство Србије

2011.
Location

Јануар 2011.

Србија предала одговоре на упитник Европске комисије
Одговори на упитник ЕК

2011.
Movie

Новембар 2010.

Упитник Европске комисије упућен Србији ради припреме мишљења о захтеву за чланство у Европској унији

2010.
Picture

Јун 2010.

Почетак процеса ратификације Споразума о стабилизацији и придруживању у државама чланицама ЕУ

2010.
Movie

Јануар 2010.

Прелазни трговински споразум између Европске уније и Србије ступа на снагу

2010.
Picture

Децембар 2009.

 

Србија подноси кандидатуру за чланство у Европској унији

2009.
EU

Децембар 2009.

Почетак безвизног режима за путовање у државе Шенгенског простора

2009.
Location

Јануар 2008.

Србија почиње са применом Прелазног трговинског споразума између Србије и ЕУ

2008.
Picture

Април 2008.

 

Потписан Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Србије

2008.
Location

Септембар 2007.

Европска заједница и Република Србија потписују споразум о визним олакшицама и реадмисији

2007.
Movie

Јун 2007.

Наставак преговора о Споразуму о стабилизацији и придруживању

2007.
Picture

Maj 2006.

Застој у преговорима услед недовољне сарадње Србије са Међунарондим кривичним судом за бившу Југославију у Хагу

2006.
Movie

Октобар 2005.

Почетак преговора поводом Споразума о стабилизацији и придруживању

2005.
Picture

Април 2005.

 

Позитивна оцена Извештаја о спремности Србије и Црне Горе за преговоре о закључивању Споразума о стабилизацији и придруживању са Европском унијом (Студија изводљивости)

 

2005.
Movie

Октобар 2004

Народна скупштина Републике Србије усваја Резолуцију о придруживању Европској унији
Резолуцију о придруживању Европској унији

2004.
EU

Јун 2003.

На самиту Европског савета у Солуну потврђена европска перспектива за државе Западног Балкана

2003.
Location

Јул 2001.

Почетак припреме Студије изводљивости поводом Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) за Савезну Републику Југославију

2001.
Picture

Октобар 2000.

 

Савезна Република Југославија улази у процес стабилизације и придруживања

2000.
Location

Јун 2000.

Европски савет свим државама у процесу стабилизације и придруживања одобрава статус „потенцијалног кандидата“ за чланство у Европској унији

2000.