ЕУ Програми

Србија се јавља као корисиница Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) који је намењен државама које су у процесу приступања ЕУ. Међутим, као подршка спровођењу интерних политика ЕУ, из заједничког европског буџета се финансирају и Програми Европске уније, који су поред држава чланица ЕУ, отворени и за друге заинтересоване државе, међу њима и Србију. Србија тренутно има могућност учешћа у следећим програмима: