• 01. феб 2020
  • 31. јул 2022

Јачање предузетничких вештина културне и креативне индустрије за валоризацију културног наслеђа и развој модела одрживог туризма у јадранско-јонском региону (CCI4TOURISM)

Општи циљ: Јачање предузетничких вештина културних и стваралачких активности за унапређење културне баштине и развој одрживих туристичких модела у јадранско-јонском региону Специфични циљеви:...

Читај више →

  • 09. сеп 2019
  • 22. апр 2021

ПОДРШКА ДЕМОКРАТСКОЈ УНИЈИ И АКТИВНОМ ГРАЂАНСТВУ У ДИГИТАЛНОЈ ЕРИ

Пројекат нуди колективни простор за креаторе политика и грађане из 15 земаља (Летонија, Пољска, Хрватска, Велика Британија, Белгија, Италија, Француска, Шпанија, Шведска, Румунија,...

Читај више →

  • 31. дец 2018
  • 30. сеп 2020

Социјална интеграција кроз параспорт (PARAINSPIRED!)

Општи циљ: Подршка социјалној интеграцији...

Читај више →

  • 01. јан 2018
  • 31. дец 2020

„Луке као покретачки механизам предузетништва - POWER“

Општи циљ: Подршка развоју лучких области у иновационе центре и креирање мреже иновационих центара који су посвећени заједничкој сарадњи и развоју

Читај више →

  • 29. сеп 2017
  • 28. сеп 2020

Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан (BABECA)

Општи циљ: (1) Смањење опасности од поплава и потенцијалних поплава на територији обухваћеној пројектом, обнављењем хидро-система (преводнице) канала Баја-Бездан; (2) Побољшање неопходних услова за друге...

Читај више →