Програм радне праксе у Фонду „Европски послови“ АП Војводине


Извор финансирања

Аутономна покрајина Војводина

Партнери пројекта

  1. Фонд „Европски послови" АП Војводине, Србија
  2. Универзитет у Новом Саду, Србија

Област пројекта

Образовање и усавршавање

Трајање пројекта

01. нов 2011 –

Опис пројекта

Општи циљ:

Циљ програма радне праксе је да се студентима одговарајућих профила омогући да се непосредно упознају са радом Фонда и стекну увид у процесе европеизације и увођења европских стандарда у Србији, с посебним освртом на фондове Европске уније, европске програме регионалне сарадње и израду предлога пројеката ради конкурисања за европска средства.

Очекивани резултати:

(1)    Реализован Програм радне праксе током школске 2010/2011. године за 10 студената Универзитета у Новом Саду;

(2)    Реализован Програм радне праксе током школске 2012/2013. године за 5 студената Универзитета у Новом Саду;

(3)    Реализован Програм радне праксе током школске 2014/2015. године за 4 студената Универзитета у Новом Саду;

(4)    Реализован Програм радне праксе током школске 2015/2016. године за 5 студената Универзитета у Новом Саду.

Главне активности:

(1)    Расписивање конкурса за пријаву студената;

(2)    Одабир студената за учешће у Програму радне праксе;

(3)    Потписивање уговора са одабраним студентима;

(4)    Реализација Програма радне праксе у Фонду „Европски послови“ АП Војводине током осам месеци;

(5)    Додела сертификата о успешно завршеном учешћу у програму радне праксе.

Циљне групе: Студенти факултета у склопу Универзитета у Новом Саду (Факултет техничких наука, Економски факултет, Правни факултет, Природно-математички факултет, Пољопривредни факултет и Технички факултет „Михајло Пупин“ из Зрењанина.

Више информација

Погледајте све вести о пројекту - Програм радне праксе у Фонду „Европски послови“ АП Војводине