ЕУ фондови: 100 питања - 100 одговора


Извор финансирања

Аутономна покрајина Војводина

Партнери пројекта

Фонд „Европски послови" АП Војводине, Србија

Област пројекта

Образовање и усавршавање

Трајање пројекта

01. јан 2011 – 31. дец 2014

Опис пројекта

Општи циљ:

Информисање потенцијалних корисника средстава из европких фондова о могућностима које нуде ЕУ програми, а са крајњим циљем што ефикаснијег коришћења развојних шанси у локалним срединама.

Очекивани резултати:

(1)    Припремљена и објављена публикација „ЕУ фондови: 100 питања - 100 одговора“.

Главне активности:

(1)    Прикупљање релевантних и честих питања на активностима Фонда попут обука, обилазака општина и рада координационих група;

(2)    Обрада прикупљених питања и пружање одговора;

(3)    Припрема и објављивање публикације „ЕУ фондови: 100 питања – 100 одговора“;

(4)    Промоција публикације „ЕУ фондови: 100 питања – 100 одговора“.

Циљне групе: Потенцијални корисници ЕУ  фондова.

Више информација

Више информација:  ЕУ Фондови 100 питања 100 одговора.пдф

Погледајте све вести о пројекту - ЕУ фондови: 100 питања - 100 одговора