Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан (BABECA)


Извор финансирања

Интерег ИПА Програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2014-2020

Партнери пројекта

  1. Дирекција за водопривреду Доњег Подунавља, Мађарска
  2. ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, Србија
  3. Фонд „Европски послови” АП Војводине, Србија

Област пројекта

Унапређивање прекограничних система за управљање водама и превенцију ризика

Трајање пројекта

29. сеп 2017 – 28. сеп 2020

Опис пројекта

Општи циљ:

(1) Смањење опасности од поплава и потенцијалних поплава на територији обухваћеној пројектом, обнављењем хидро-система (преводнице) канала Баја-Бездан;

(2) Побољшање неопходних услова за друге пословне активности, нпр.  туризам или бродоградилиште, и унапређење система прекограничног управљања водама и спречавања ризика.

 

Специфични циљеви:


(1) Спровођење планираних пројектних активности и редовно одржавање резултата пројекта;

(2) Измуљивање, изградња платформи за уклањање наноса и рампи за бродове, обнављање и одржавање преводнице Бездан и уставе Шебешфок;

(3) Уклањање уских грла у каналу и најпроблематичнијих тачака пролиферације, унапређење и спречавање негативних ефеката на квалитет водних тела.

 

Очекивани резултати:


1. Измуљен канал на дужини од 5.600 м;

2. Изграђене платформе за уклањање наноса и рампе за бродове;

3. Обновљена преводница Бездан и устава Шебешфок;

4. Набављена опрема за одржавање;

5. Израђена студија о развојним могућностима циљног подручја;

6. Спречавање и смањење ризика од поплава;

7. Побољшано кретање људи и роба између Мађарске и Србије, као и Србије и других земаља с обзиром на to да је преводница Бездан прва преводница  на Дунаву у Србији;

8. Олакшано кретање људи између насеља у Србији и Мађарској;

9. Побољшан квалитет живота локалног становништва;

10. Позитиван утицај на поновно успостављање производње у бродоградилишту у Бездану;

11. Побољшани услови за бољу прекограничну сарадњу и саобраћај у будућности;

12. Побољшано еколошко и хемијско стање канала;

13. Успостављени услови за почетак пословних активности везаних за развој туризма.

 

Главне активности:

(1) Изградња платформи за уклањање наноса и рампе за бродове на 3 локалитета у Мађарској;

(2) Реконструкција и рехабилитација преводнице Бездан и уставе Шебешфок;

(3) Измуљивање деонице канала Баја-Безан дужине 5600 м у Мађарској;

(4) Набавка посебне опреме за одржавање у Мађарској и Србији;

(5) Израда студија и планова;

(6) Управљање пројектом и активности везане за информисање и видљивост.

 

Циљне групе:
Становници насеља кроз које протиче канал, посетиоци који долазе на ово подручје због различитих циљева, нпр. туристичке или рекреативне активности, актери који имају привредне односе у циљној области, запослени у надлежним водопривредним организацијама.

Више информација

http://www.babeca.org/

www.facebook.com/BABECAeu

www.facebook.com/pages/category/Community/Babeca-350162085457923

Погледајте све вести о пројекту - Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан (BABECA)