OASIS

Киштелек-Кањижа допунски туристички развој који се заснива на природним ресурсима као међусобно повезаним различитим елементима регионалног туристичког система (ОАСИС)


Извор финансирања

Интерег ИПА Програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2014-2020

Партнери пројекта

 1. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, Србија 
 2. Општина Киштелек, Мађарска
 3. Општина Кањижа, Србија
 4. Фонд „Европски послови” АП Војводине, Србија
   

Област пројекта

Подстицање туризма и сарадње у области културе

Трајање пројекта

01. мај 2018 – 30. јул 2020

Опис пројекта

Општи циљ:
Развијање адекватне туристичке понуде и модернизација постојећих објеката на туристичкој рути Киштелек-Кањижа  укључивањем локалних и регионалних власти, локалне заједнице и ученика средњих школа

Специфични циљеви:

 1. Представљање различитих врста саветовања о здравом начину живота и помоћном медицинском третману у циљу развоја здравственог туризма;
 2. Развој инфраструктуре локације у општини Кањижа, ревитализација постојећих спортских објеката и изградња мултифункционалног спортског терена са потребном санитарном инфраструктуром;
 3. Промовисање и унапређивање омладинског туризма на том подручју и подизање свести о здравом начину живота међу младима кроз специфичне рекреативне, конкурентне и образовне активности;
 4. Подизање свести о туристичким потенцијалима региона.

 
Очекивани резултати:

 1. Изграђен центар у циљу здравог начина живота; 
 2. Изграђени и реконструисани спортски терени и припадајућа инфраструктура; 
 3. Организован летњи камп за ученике из 16 средљих школа у Војводини и промотивна кампања;
 4. Развијен мобилни оптимализован вебсајт.

 
Главне активности:

 1. Проширење мултифункционалног објекта у општини Киштелек;
 2. Израда техничких планова;
 3. Грађевинарство, измене и планирање;
 4. Припрема пројектне документације;
 5. Имплементација радова;
 6. Имплементација молибног оптимализованог туристичког вебсајта;
 7. Унос инпута на вебсајт;
 8. Објављивање конкурса; 
 9. Организација кампа;
 10. Поступак јавне набавке за опрему/услугу/радове;
 11. Промовисање у медијима и видљивост.

 
Циљне групе:
Услужни делатници у области туризма, становништво у пограничном региону, млади туристи и друге категорије туриста,  ученици средњих школа из Србије и Мађарске који ће учествовати у стварању туристичке понуде Кањиже активним учешћем у неколико радионица и припреми садржаја веб апликације, ученици средњих школа који ће учествовати у кампу.
 

Више информација

www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Projekat-OASIS-263835040832688

http://www.oasisprojekt.eu/index.fcgi?nyelv=rs&fbclid=IwAR3D7AYd045wz20HwCgonQUvx6Xf-AvlAR5VyaISoKuz6fL92idR2QkXVJY 

Погледајте све вести о пројекту - Киштелек-Кањижа допунски туристички развој који се заснива на природним ресурсима као међусобно повезаним различитим елементима регионалног туристичког система (ОАСИС)