Алтернативна зелена подручја за руралну Европу - АГАРЕ


Извор финансирања

Европа за грађане и грађанке

Партнери пројекта

1.    EuLabTEC - Italy
2.    Фонд “Европски послови” АП Војводине - Србија
3.    Lokalna akcijska grupa zagorje - Sutla - Hrvatska
4.    Institute Perspectives - Bugarska
5.    Federación Asturiana de Concejos: FACC - Spain
6.    HochVier - Germany
7.    Muraba European Grouping of Territorial Cooperation - Hungary
8.    Sarajevska regionalna razvojna agencija - Bosna i Hercegovina
9.    Zavod PIP - Pravni in informacijski center Maribor - Slovenia

Област пројекта

Демократски ангажовање и грађанско учешће

Трајање пројекта

01. мар 2021 – 31. авг 2022

Опис пројекта

Циљ пројекта представља оснаживање учешћа грађана из руралних средина у Европској унији, ради обликовања политика и предузимања активности за добробит руралних економија и руралних заједница. Та подручја су угрожена старењем и депопулацијом, где људи немају могућност запошљавања, а таква питања треба решавати. Зато је битна промоција друштвене посвећености које подстичу социјално-економски развој, а то је управо и срж самог пројекта, са нагласком на еколошки аспект ради промоције циљева пројекта.

Више информација

Активности
- 5 међународних догађаја који ће се бавити важним аспектима Европског Зеленог споразума и представити становништву руралних подручја.
- Локалне активности са заинтересованим странама у свакој земљи, ради промоције Европске руралне политике и Зеленог споразума.
- Дигиталне активности, које организује сваки партнер, а биће отворене су за све, како би се подстакло учешће људи у руралним подручјима и ојачала дигитална транзиција на овим срединама.
- Идентификација добрих пракси у вези са кружном економијом и акцијама за сузбијање депопулације у руралним подручјима помоћу дигиталне мапе и е-књиге
- Завршни догађај где ће бити представљена стратегија за руралне средине.

 

Погледајте све вести о пројекту - Алтернативна зелена подручја за руралну Европу - АГАРЕ