Могућности коришћења ЕУ фондова у области културе


Извор финансирања

Фонд "Европски послови" АПВ и Европска комисија

Партнери пројекта

  1. Фонд „Европски послови" АП Војводине, Србија
  2. Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, Србија
  3. Министарство за културу и информисање, Србија
  4. Деск Креативна Европа Србија

Област пројекта

Унапређивање институционалних капацитета

Трајање пројекта

01. нов 2014 – 31. дец 2020

Опис пројекта

Општи циљ:

Пружање подршке установама културе и организацијама цивилног друштва у Републици Србији које желе да обезбеде учешће у програму Креативна Европа. Деск Креативна Европа Србија имплементира потпрограм Култура, који функционише у оквиру програма Креативна Европа.

Очекивани резултати:

(1)    Направљен каталог предлога пројеката институција из области културе са територије Војводине у сарадњи са Покрајинским секретаријатом;

(2)    Потписан протокол о сарадњи између Министарства за културу и информисање, Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање  и Фонда „Европски послови“ АП Војводине (2014.);

(3)    Формирање Антене Деска Креативна Европа Србија у оквиру Фонда;

(4)    Организована два инфо дана Деска, један у Зрењанину, а други у Вршцу;

(5)    Организоване две радионице под радним називом „Развој идеје и припрема за подношење пројеката“ у Новом Саду до краја године;

(6)    Организовано више едукативних програма и активности у Београду и Србији, који ће бити прилагођени различитим нивоима стеченог искуства домаћих професионалаца при аплицирању на програме ЕУ за подршку пројектима у култури, као и онима који немају никаквог искуства у аплицирању на ове конкурсе.

Главне активности:

У циљу повећања броја учесника из Србије Фонд у сарадњи са Деском Креативна Европа Србија, континуирано ће организовати:

(1)    Семинаре, обуке и друге едукативне активности којима се преносе знања и вештине неопходне за конкурисање за финансијску подршку;

(2)    Конференције из области културне политике и културног менаџмента;

(3)    Пројекте анимације потенцијалних апликаната из Републике Србије;

(4)    Промоције програма Креативна Европа и других европских програма;

(5)    Реализацију различитих врста пројеката који се тичу развијања публике, развоја каријера, савремених пословних и програмских модела, као и других приоритета програма Креативна Европа;

(6)    Обуке у установама културе, у форми директног рада са запосленима (Ин-хоусе обуке);

(7)    Представљање успешних пројеката из Србије, региона и Европе;

(8)    Осмишљавање и реализацију развојних пројеката у циљу унапређења домаћег културног система и међународне сарадње (иницирање, реализација и прикупљање постојећих истраживања и статистика у култури).

Циљне групе: Установе културе и организације цивилног друштва, НВО, запослени у Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање.

Више информација

Погледајте све вести о пројекту - Могућности коришћења ЕУ фондова у области културе