Могућности коришћења ЕУ фондова у области образовања


Извор финансирања

Аутономна покрајина Војводина

Партнери пројекта

  1. Фонд „Европски послови" АП Војводине, Србија
  2. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, Србија

Област пројекта

Унапређивање институционалних капацитета

Трајање пројекта

01. сеп 2013 – 31. дец 2020

Опис пројекта

Општи циљ:

Унапређивање институционалних капацитета за коришћење ЕУ фондова у области основног и средњег образовања на подручју Аутономне покрајине Војводине.

Очекивани резултати:

(1)    Обучено 25 представника Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице за коришћење европских фондова (септембар 2013.);

(2)    Потписан протокола о сарадњи између Покрајинског секретаријата и Фонда „Европски послови“ (март 2014.);

(3)    Организована заједничка конференција под називом „Могућности коришћења ЕУ фондова у области образовања“ за преко 140 представника васпитно-образовних установа на територији АП Војводине (јун 2014.);

(4)    Расписан конкурс за стручно усавршавање лиценцираних просветних радника на територији АП Војводине на тему припреме образовних пројеката (јул 2014.);

(5)    Обучено и сертификовано 279 полазника из 132 васпитно-образовне институције на 10 локација (Кањижа, Сремска Митровица, Кикинда, Вршац, Суботица, Сомбор, Врбас, Зрењанин, Нови Сад и Инђија) у оквиру 11 одржаних обука (октобар 2014 – мај 2015.);

(6)    Организоване две свечане доделе сертификата у Скупштини АП Војводине за 279 полазника обуке "Могућности финансирања путем ЕУ фондова" (фебруар и септембар 2015.).

Главне активности:

(1)    Унапређивање институционалних капацитета Покрајинског секретаријата за коришћење европских фондова и управљање европским пројектима;

(2)    Унапређивање сарадње између Покрајинског секретаријата и Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине;

(3)    Информисање представника васпитно-образовних установа на територији АП Војводине о могућностима коришћења ЕУ фондова у области образовања;

(4)    Спровођење обука по општинама АП Војводине за унапређивање институционалних капацитета васпитно-образовних установа за коришћење ЕУ фондова;

(5)    Организовање доделе сертификата за полазнике обука.

Циљне групе: Запослени у Покрајинском секретаријату за образовање, управу и националне заједнице, директори васпитно-образовних установа на подручју АП Војводине на нивоу основног и средњег образовања, лиценцирани просветни радници у основним, средњим и средњим стручним школама, као и ученичким домовима.

Више информација

Погледајте све вести о пројекту - Могућности коришћења ЕУ фондова у области образовања