Унапређивање институционалних капацитета покрајинских органа за припрему европских пројеката


Извор финансирања

Аутономна покрајина Војводина

Партнери пројекта

  1. Фонд „Европски послови" АП Војводине, Србија
  2. Покрајинска влада - Служба за управљање људским ресурсима, Србија

Област пројекта

Унапређивање институционалних капацитета

Трајање пројекта

01. нов 2012 –

Опис пројекта

Општи циљ:

Унапређивање институционалних капацитета покрајинских органа за коришћење ЕУ фондова на подручју Аутономне покрајине Војводине.

Очекивани резултати:

(1)    Одржан један дводневни стручни семинар за 25 представника покрајинских институција (новембар 2012.);

(2)    Одржана два дводневна стручна семинара за 34 представника покрајинских институција (мај и октобар 2013.);

(3)    Одржана три дводневна стручна семинара за 37 представника покрајинских институција (мај, јун и септембар 2014.);

(4)    Одржана два тродневна стручна семинара за 46 представника покрајинских институција (мај и новембар 2015.).

Главне активности:

(1)    Расписивање конкурса за пријаву на стручне семинаре;

(2)    Одржавање стручних семинара за групе до највише 25 полазника;

(3)    Евалуација одржаних стручних семинара;

(4)    Умрежавање покрајинских институција;

(5)    Комуникација са полазницима у циљу пружања додатних информација о европским програмима и актуелним конкурсима.

Циљне групе: Запослени у Покрајинским секретаријатима, фондовима и агенцијама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, Скупштини Аутономне покрајине Војводине итд.

Више информација

Погледајте све вести о пројекту - Унапређивање институционалних капацитета покрајинских органа за припрему европских пројеката