• 01. апр 2018
  • 30. нов 2019

„Иновација пољоприведе за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону" (AGRINNO)

Општи циљ: Јачање иновативног приступа агро-предузетништву и едуковање становнишва у руралним срединама у циљу искоришћавања обрадивог земљишта у њиховим окућницама 

Читај више →

  • 15. јул 2017
  • 14. окт 2019

Контрола комараца у прекограничној области (MOS-Cross)

Општи циљ: Унапређење услуга јавног здравства у Западнобачком округуи Осјечко-барањској жупанији у вези са раним откривањем болести које преносе комарци побољшањем прекограничног надзора и контроле...

Читај више →

  • 15. јул 2017
  • 14. јан 2020

Експлоатација различитих извора у производњи „зелене" енергије (XDEGREE)

Општи циљ: Промовисање и унапређење употребе различитих облика извора обновљиве енергије у прекограничној области   Специфични циљеви: (1)  Повећање енергетске независности јавних комуналних предузећа...

Читај више →

  • 03. јул 2017
  • 02. јул 2019

Европска мрежа за економску кохезију и солидарност у руралним областима (ENSURE)

Општи циљ: Разумевање евроскептицизма и изграђивање европског приступа давањем могућности за коришћење алата демократије, као и обезбеђивањем нових интрумената за ангажовање грађана Специфични циљеви:

Читај више →

  • 15. јун 2017
  • 14. окт 2019

Виртуелни и културни туризам (ViCTour)

Општи циљ: Унапређивање континенталног туризма у прекограничном региону са циљем генерисања одрживог социјалног, економског и територијалног развоја Специфични циљеви: (1) Развој атрактивне, динамичне...

Читај више →