• 15. јул 2017
  • 14. окт 2019

Контрола комараца у прекограничној области (MOS-Cross)

Општи циљ: Унапређење услуга јавног здравства у Западнобачком округуи Осјечко-барањској жупанији у вези са раним откривањем болести које преносе комарци побољшањем прекограничног надзора и контроле...

Читај више →

  • 03. јул 2017
  • 02. јул 2019

Европска мрежа за економску кохезију и солидарност у руралним областима (ENSURE)

Општи циљ: Разумевање евроскептицизма и изграђивање европског приступа давањем могућности за коришћење алата демократије, као и обезбеђивањем нових интрумената за ангажовање грађана Специфични циљеви:

Читај више →

  • 15. јун 2017
  • 14. окт 2019

Виртуелни и културни туризам (ViCTour)

Општи циљ: Унапређивање континенталног туризма у прекограничном региону са циљем генерисања одрживог социјалног, економског и територијалног развоја Специфични циљеви: (1) Развој атрактивне, динамичне...

Читај више →

  • 05. окт 2016
  • 05. јан 2018

Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области (EMBER)

Општи циљ: Повећање нивоа регионалне сарадње кроз успостављање заједничког система и приступа као одговора на плављење у сливу реке Саве у пограничном региону и...

Читај више →

  • 01. јан 2016
  • 30. јун 2017

Смањење катастрофа, стандардизована анализа опасности и процена ризика (DR SHARE)

Општи циљ: Управљање ризицима у циљу смањења последица, интензитета и учесталости природних катастрофа и великих непогода, као и заштита становништва, животне средине и имовине...

Читај више →