• 01. јан 2022
  • 30. јун 2022

Пројекат „Луке као покретачки механизам предузетништва - ПЛУС“ (PoWER PLUS)

Циљ пројекта:  Процес предвиђања у циљу откривања главних проблема који могу утицати на луке у јадранско-јонској области у краткорочном и средњoрочном периоду...

Читај више →

  • 01. мар 2021
  • 31. авг 2022

Алтернативна зелена подручја за руралну Европу - АГАРЕ

Циљ пројекта представља оснаживање учешћа грађана из руралних средина у Европској унији, ради обликовања политика и предузимања активности за добробит руралних економија и...

Читај више →

  • 01. јан 2021
  • 30. јун 2022

АГРИНО 2 - Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди

Општи циљ: Општи циљ пројекта АГРИНО 2 је промовисање производње и прераде лековитог биља, како би мале површине домаћинстава у сеоским насељима на прекограничном...

Читај више →

HERINFUTUR

  • 01. нов 2020
  • 30. апр 2022

Млади и наслеђе- традиција и будућност у прекограничном региону

Општи циљ: Подизање свести о важности културне баштине као јавног добра међу младима у прекограничном региону кроз иновативну употребу медија  Специфични циљеви: (1)...

Читај више →

  • 01. јул 2020
  • 30. дец 2022

Археолошки парк у урбаним срединама као алат за локално одрживи развој

Општи циљ: Побољшање и интензивнија сарадња интердисциплинарних заинтересованих страна у Дунавском региону у циљу очувања, подршке и валоризације културног наслеђе кроз археолошке паркове као...

Читај више →